• Home
  • Actualitate
  • Cum și-a recuperat permisul o şoferiţă pentru că a scris în procesul-verbal: «Nu sunt de acord»

Cum și-a recuperat permisul o şoferiţă pentru că a scris în procesul-verbal: «Nu sunt de acord»

Tribunalul Bucureşti a pronunţat la începutul acestei luni sentinţa finală într-un proces în care o şoferiţă a fost lăsată fără permis pentru că a trecut pe roşu, anulând procesul-verbal de contravenţie.

O şoferiţă din Bucureşti, amendată în luna iunie a anului trecut cu 725 de lei şi cu permisul suspendat pentru 30 de zile pentru că a trecut pe roşu în zona Arcul de Triumf a contestat amenda în instanţă, susţinând că fapta pentru care a fost amendată nu există, pentru că a trecut pe culoarea verde a semaforului.

Imediat după ce a fost oprită și amendată de către agentul de circulație, ea a ținut să menționeze, la capitolul menţiuni al procesului verbal încheiat: ”Nu sunt de acord”.

Prima fază a procesului de anulare a sancţiunii s-a judecat la Judecătoria Sectorului 1, unde cererea şoferiţei a fost respinsă, judecătorul arătând că ”procesul verbal de contravenţie nu numai că nu este lipsit de forţă probantă, ci dimpotrivă, face dovada situaţiei de fapt până la proba contrară, probă care în mod evident trebuie făcută de către petentă şi nicidecum de către organul constatator”.

”Astfel, din această perspectivă procesul verbal de contravenţie, în măsura în care cuprinde constatări personale ale agentului constatator, are forţă probantă prin el însuşi şi constituie o dovadă suficientă a vinovăţiei contestatorului cât timp acesta din urmă nu este în măsură să prezinte o probă contrară”, se mai arată în sentinţa Judecătoriei Sectorului 1.

Decizia Judecătoriei Sectorului 1 a fost atacată cu apel, care s-a judecat la Tribunalul Bucureşti. Judecătorii de aici au anulat procesul-verbal arătând că din moment ce şoferiţa a scris la ”menţiuni” că ”nu este de acord”, sarcina de a dovedi comiterea faptei îi revenea poliţistului.

”Tribunalul apreciază că prima instanţă nu a dat eficienţă prezumţiei de nevinovăţie prevazută de art.6 din CEDO. Tribunalul reţine, pe de o parte, că fapta a fost constatată de către agentul de poliţie în mod direct, iar, pe de altă parte, că încă din momentul întocmirii procesului-verbal petenta a contestat fapta prin obiecţiunile formulate.

Tribunalul apreciază că în situaţia în care persoana sancţionată contestă pe loc procesul-verbal, revine agentului constatator obligaţia unui minim probatoriu în susţinerea actului constatator al contravenţiei”, se arată în sentinţa prin care procesul-verbal a fost anulat.

Judecătorii au mai arătat că „în caz contrar, persoana sancţionată se află în imposibilitate absolută de a dovedi o altă situaţie faptică dacă nu este însoţită de o altă persoană care să poată depune mărturie”. „În cele mai multe situaţii contravenientul se află singur cu agentul constatator, astfel că, dacă acesta contestă fapta reţinută în sarcina sa, se află în imposibilitate absolută de a face dovada contrară susţinerilor reprezentantului organului de control. În consecinţă, tribunalul apreciază că, în conditiile în care petenta a contestat chiar în momentul întocmirii procesului-verbal fapta reţinută în sarcina sa, revenea agentului constatator obligaţia unui probatoriu minim”, se mai arată în sentinţa Tribunalului Bucureşti, care este definitivă.